Information for refugees from Ukraine - Ministry of the Interior and Administration - Gov.pl website (2023)

Information for refugees from Ukraine

Information for refugees from Ukraine - Ministry of the Interior and Administration - Gov.pl website (1)

Information for refugees from Ukraine - Ministry of the Interior and Administration - Gov.pl website (2) Information for refugees from Ukraine - Ministry of the Interior and Administration - Gov.pl website (3)

Materials

Інформаційний бюлетень для громадян України, стор. 1leaflet​_PESEL​_Ukraine​_front.pdf21.07MBІнформаційний бюлетень для громадян України, стор. 2leaflet​_PESEL​_Ukraine​_back.pdf23.19MB

1. If you are escaping from the armed conflict in Ukraine, you will be admitted to Poland.

2. If you do not have a place of stay in Poland, go to the nearest reception point.

3. At the reception point:

 • you will receive more detailed information about your stay in Poland,
 • we will provide you with temporary accommodation in Poland,
 • you will receive a hot meal, drink, basic medical assistance and a place to rest.

  VOIVODSHIP | ADDRESS OF THE RECEPTION POINT

  Dolnośląskie

  • Student House, Wrocław, 4 Wittiga Street
  • Wrocław, 36 Skarżyńskiego Street

  Kujawsko-Pomorskie

  • Hotel Kopernik, Toruń, 16 Wola Zamkowa Street
  • Bydgoszcz, 20 Zygmunta Augusta Street

  Lubelskie

  • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki (The Suchodolski Palace - Municipal Centre of Culture and Tourism), 5 Parkowa Street, 22-175 Dorohusk – an estate
  • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji (Border Centre of Culture and Recreation), 8 Spółdzielcza Street, 22-540 Dołhobyczów
  • Zespół Szkół w Horodle (Complex of Schools in Horodło), 58 Piłsudskiego Street, 22-523 Horodło
  • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej) (Primary School in Lubycza Królewska (sports hall facilities)), 5 Jana III Sobieskiego Street, 22-680 Lubycza Królewska
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie (Municipal Sports and Recreation Centre in Chełm ) – 2A Graniczna Street, 22-100 Chełm
  • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Hrubieszów Sports and Recreation Centre) – 2Ciesielczuka Street, 22-500 Hrubieszów
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji (Sports and Recreation Centre) – 8 Aleja Sportowa, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • Hala OSiR (The Sports and Recreation Centre Hall) –62a Jana Zamojskiego Street, 22-400 ZamośćZosin-Uściług
  • Miejska Hala Sportowa Mosir(Municipal Sports Hall MOSiR)- 2a Graniczna Street, 22-100 Chełm
  • Budynek Gminnego Ośrodka Kultury(Municipal Cultural Centre building) - 18 Kryłowska Street, 22-530 Mircz
  • Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie (School Complex No. 4 in Hrubieszów), 18J Grabowiecka Street, 22-500 Hrubieszów Zosin-Uściług

  Lubuskie

  • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim (Lubuskie Voivodship Office in Gorzów Wielkopolski), 8 Jagiellończyka Street, 66-400 Gorzów Wielkopolski

  Łódzkie

  • Łódzki Dom Kultury (Łódzki Cultural Centre), Łódź, 18 Traugutta Street

  Małopolska

  • Kraków, Dworzec Główny (Main Railway Station), at the entrance to the fourth platform from the ticket offices) – Pawia Street, 31-154 Kraków
  • Tarnów, PKP Railway Station
  • Olkusz, PKS Bus Station

  Mazowieckie

  • Ptak Warsaw Expo, 62 Katowicka Avenue, 05-830 Nadarzyn

  Opolskie

  • Dom Studenta „Sokrates” (Student House “Sokrates”), 22 Małopolska Street, 45-301 Opole

  Podkarpackie

  • Świetlica (Recreation Room), 155 Korczowa Street, 37-552 Korczowa
  • Hala sportowa (Sports hall)– Medyka 285, 37-732 Medyka
  • Szkoła Podstawowa (Primary School) in Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
  • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie (Former Primary School in Łodyna),Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
  • Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina (Trade and Storage Centre the Korczowa Valley) – Hala Kijowska – Młyny 90, 37-552 Młyny

  Przemyśl

  • Dworzec kolejowy (railway station), 1 Plac Legionów, 37-700 Przemyśl

  Podlaskie

  • PKP Railway Station,9 Kolejowa Street, 15-701 Białystok

  Pomorskie

  • Dom Harcerza (Scout House), Gdańsk, 2/10 Za murami Street

  Świętokrzyskie

  • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (Świętokrzyskie Voivodship Office in Kielce), 3 Al. IX Wieków Kielc

  Śląskie

  (Video) Wife of former Ukrainian MP tries to flee country with 28 million dollars and 1.3 million euros

  • PKP Railway Station Information Point, Katowice, 2 Wilhelma Szewczyka Square
  • Miejskie Centrum Kultury w Katowicach (Municipal Cultural Centre in Katowice) -2 Sejmu Śląskiego Square

  Warmińsko-Mazurskie

  • Olsztyn, 53/55 Niepodległości Street

  Wielkopolska

  • Międzynarodowe Targi Poznańskie (Poznań International Fair), 14 Głogowska Street, Poznań

  Zachodniopomorskie

  • 40A Al. Piastów, Szczecin

  HOTLINE

  +48 47 721 75 75

  MORE INFORMATION

  www.ua.gov.pl

  Інформація для біженців з України

  1. Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в'їхати до Польщі.

  2. Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.

  3. У рецепційному центрі:

  • Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
  • ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
  • Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

   ВОЄВОДСТВО | АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

   Нижньосілезьке

   • Студентський гуртожиток, Вроцлав, вул. Віттіга, 4
   • Вроцлав, вул.. Скаржиньского, 36

   Куявсько-Поморське

   • Готель «Копернік», Торунь, вул. Воля Замкова, 16
   • Бидґощ, вул. Зіґмунда Авґуста, 20

   Люблінське

   • Палац Суходольських, Ґмінний центр культури і туризму, вул. Паркова, 5, 22-175 Дорогуськ – житловий масив
   • Прикордонний центр культури і відпочинку, вул. Спулдзельча, 8 22-540 Долгобичів
   • Обєднання шкіл у Городлі, вул. Пілсудського, 58 22-523 Городло
   • Початкова школа у Любичі Королівській (ззаду спортивного залу), вул. Яна Собєського,5 5, 22-680 Любича Королівська
   • Міський центр спорту і відпочинку у Холмі –вул. Ґранічна, 2A, 22-100 Холм
   • Грубешовський центр спорту і відпочинку – вул.Цєсєльчука, 2, 22-500 Грубешів
   • Центр спорту і відпочинку – алея Спортова, 8, 22-600 Томашів Люблінський
   • Зала Центру спорту і відпочинку, вул. Яна Замойського, 62a, 22-400 Замосць Зосін-Устилуг
   • Міський спортивний зал, Міський спортивний центр спорту і відпочинку, вул. Гранична, 2a, 22-100 Холм
   • Будинок Ґмінного культурного центру, вул. Криловська, 18, 22-530 Мірч
   • Об’єднання шкіл № 4 у Грубєшові, вул. Ґрабовецька 18J, 22-500 Грубешів Зосин-Устілуг

   Любуське

   • Любуське Воєводське управління у Ґожуві Великопольському, вул. Ягеллончика, 8, 66-400 Ґожув Великопольський

   Лодзьке

   • Лодзький будинок культури, Лодзь, вул. Трауґутта, 18

   Малопольське

   • Краків, Головний залізничний вокзал, біля входу на четвертий перон, з боку кас, вул. Павя, 31-154 Краків
   • Тарнув, Залізничний вокзал
   • Олькуш, Автовокзал

   Мазовецьке

   • Ptak Warsaw Expo, алея Катовіцька, 62, 05-830 Надажин

   Опольське

   • Студентський гуртожиток «Сократ», вул. Малопольська, 22 22, 45-301 Ополе

   Підкарпатське

   (Video) Pro-Russia & Pro-Ukraine Protesters Face Off: Russian Roulette in Ukraine

   • Клуб, Корчова 155, 37-552 Корчова
   • Спортивний зал – Медика285, 37-732 Медика
   • Початкова школа у м. Кровіца Сама, 183, 37-625 Кровіца Сама
   • Колишня початкова школа у Лодині, Лодиня 41, 38-700 Устшикі Дольне
   • Центр торгівлі і складування Корчова Долина – Київський хол – Млини, 90, 37-552 Млини
   • Перемишль, Залізничний вокзал, пл. Легіонів, 1, 37-700 Перемишль

   ПІДЛЯСЬКЕ

   • Залізничний вокзал, вул. Колейова, 9, 15-701 Білосток

   Поморське

   • Дім харцера, Гданськ, вул. За мурами 2/10

   Свєнтокшиське

   • Свєнтокшиське Воєводське управління у Кєльце, алея IX Сторіч Кєльце, 3

   СІЛЕЗЬКЕ

   • Інформаційний пункт на залізничному вокзалі у Катовіце, пл. Вільгельма Шевчика, 2
   • Міський культурний центр у Катовіце, пл. Сілезьського Сейму, 2

   Вармінсько-Мазурське

   • Ольштин, вул. Незалежності, 53/55

   Великопольське

   • Міжнародний познанський ярмарок, вул. Глоговська, 14, Познань

   Західнопоморське

   • Алея П’ястів, 40A, Шчецін

   ГАРЯЧА ЛІНІЯ

   +48 47 721 75 75

   БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

   www.ua.gov.pl

   Информация для беженцев из Украины

   1. Если Bы бежите от вооруженного конфликта в Украине, Bас допустят в Польшу.

   2. Если у Bас нет гарантированного места пребывания в Польше, обратитесь в ближайший пункт приема.

   3. B пункте приема:

   • Bы получите более подробную информацию о Bашем пребывании в Польше,
   • мы предоставим Bам временное жилье в Польше,
   • Bы получите горячую еду, питье, базовую медицинскую помощь и место для отдыха.

    ВОЕВОДСТВО| АДЕРЕС РЕЦЕПЦИОННОГО ЦЕНТРА

    Нижнесилезское

    • Студенческое общежитие, Вроцлав, ул. Виттига, 4
    • Вроцлав, ул. Скаржиньского, 36

    Куявско-Поморское

    • Гостиница «Коперник», Торунь, ул. Воля Замкова, 16
    • Быдгощ, ул. Зигмунда Августа, 20

    Люблинское

    • Дворец Суходольских, Гминный центр культуры и туризма, ул. Парковая, 5, 22-175 Дорохуск – жилмассив
    • Приграничный Центр культуры и отдыха, ул. Спулдзельча, 8, 22-540 Долгобычев
    • Объединение школ в Городло, ул. Пилсудского, 58, 22-523 Городло
    • Начальная школа в Любыче Королевской (с задней стороны спортивного зала), ул. Яна III Собеского, 5, 22-680 Любыча Королевская
    • Городской центр спорта и отдыха в Холме – ул. Граничная, 2A, 22-100 Холм
    • Грубешовский центр спорта и отдыха – ул. Цесельчука, 2, 22-500 Грубешов
    • Центр спорта и отдыха – алея Спортова, 8, 22-600 Томашов Люблинский
    • Зал Центра спорта и отдыха, ул. Яна Замойского, 62a, 22-400 Замосць Зосин-Устилуг
    • Городской спортивный зал, Городской спортивный центр спорта и отдыха, ул. Гранична, 2a, 22-100 Холм
    • Здание Гминного культурного центра, ул. Крыловска, 18, 22-530 Мирч
    • Объединение школ № 4 в Грубешове, ул. Грабовецка, 18J, 22-500 Грубешов, Зосин-Устилуг

    Любушское

    • Любушское воеводское управление в Гожуве Великопольском, ул. Ягеллончика, 8, 66-400 Гожов Великопольский

    Лодзьское

    (Video) Ukraine: The information war | The Listening Post

    • Лодзьский дом культуры, Лодзь, ул. Траугутта, 18

    Малопольское

    • Краков, Главный железнодорожный вокзал, у входа на четвертый перрон со стороны билетных касс –ул. Павя, 31-154 Краков
    • Тарнов, Железнодорожный вокзал
    • Олькуш, Автовокзал

    Мазовецкое

    • Ptak Warsaw Expo, Катовицкая аллея, 62, 05-830 Надажин

    Опольское

    • Студенческое общежитие «Сократ», ул. Малопольская, 22 45-301 Ополе

    Подкарпатское

    • Клуб, Корчова, 155, 37-552 Корчова
    • Спортивный зал – Медыка, 285, 37-732 Медыка
    • Начальная школа в местности Кровица Сама, 183, 37-625 Кровица Сама
    • Бывшая начальная школа в Лодыне, Лодына 41, 38-700 Устшики Дольнэ
    • Центр торговли и складирования, Корчова долина – Киевский холл – Млыны, 90, 37-552 Млыны
    • Перемышль, железнодорожный вокзал, пл. Легионов, 1, 37-700 Перемышль

    ПОДЛЯСКОЕ

    • Железнодорожный вокзал, ул. Колеёва, 9, 15-701 Белосток

    Поморское

    • Дом харцера, Гданьск, ул. За мурами/За стенами, 2/10

    Свентокшиское

    • Свентокшиское воеводское управление в Кельце, алея IX Столетий Кельце, 3

    СИЛЕЗСКОЕ

    • Информационный пункт на железнодорожном вокзале в Катовице, пл. Вильгельма Шевчика, 2
    • Городской культурный центр в Катовице, пл. Силезского Сейма, 2

    Варминьско-Мазурское

    • Ольштын, ул. Независимости 53/55

    Великопольское

    • Международная познаньская ярмарка, ул. Глоговска, 14, Познань

    Западно-поморское

    • Ал. Пястов, 40A, Шецин

    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

    +48 47 721 75 75

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    www.ua.gov.pl

    Informacja dla uchodźców z Ukrainy

    1. Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

    2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

    3. W punkcie recepcyjnym:

    • otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
    • zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
    • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

     WOJEWÓDZTWO | ADRES PUNKTU RECEPCYJNEGO

     Dolnośląskie

     (Video) Putin’s Inaccurate Historical Propaganda : The History of the Russian and Ukrainian Relations

     • Dom studencki, Wrocław ul. Wittiga 4
     • Wrocław ul. Skarżyńskiego 36

     Kujawsko-Pomorskie

     • Hotel Kopernik, Toruń, ul. Wola Zamkowa 16
     • Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20

     Lubelskie

     • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
     • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów
     • Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło
     • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska
     • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie – ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm
     • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul.Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów
     • Ośrodek Sportu i Rekreacji – Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski
     • Hala OSiR, ul. Jana Zamojskiego 62a, 22-400 Zamość Zosin-Uściług
     • Miejska Hala Sportowa Mosir, ul. Graniczna 2a, 22-100 Chełm
     • Budynek Gminnego Ośrodka Kultury ul. Kryłowska 18, 22-530 Mircz
     • Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie, ul. Grabowiecka 18J, 22-500 Hrubieszów Zosin-Uściług

     Lubuskie

     • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

     Łódzkie

     • Łódzki Dom Kultury, Łódź, ul. Traugutta 18

     Małopolska

     • Kraków, Dworzec Główny, przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych – ul. Pawia, 31-154 Kraków
     • Tarnów, Dworzec PKP
     • Olkusz Dworzec PKS

     Mazowieckie

     • Ptak Warsaw Expo, Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

     Opolskie

     • Dom Studenta „Sokrates”, ul. Małopolska 22, 45-301 Opole

     Podkarpackie

     • Świetlica, Korczowa 155, 37-552 Korczowa
     • Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka
     • Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
     • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
     • Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina – Hala Kijowska – Młyny 90, 37-552 Młyny
     • Przemyśl dworzec kolejowy, Plac Legionów 1, 37-700 Przemyśl

     Podlaskie

     • Dworzec PKP ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok

     Pomorskie

     • Dom Harcerza, Gdańsk, ul. Za murami 2/10

     Świętokrzyskie

     • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3

     Śląskie

     • Punkt informacyjny Dworzec PKP Katowice, plac Wilhelma Szewczyka 2
     • Miejskie Centrum Kultury w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 2

     Warmińsko-Mazurskie

     • Olsztyn, ul. Niepodległości 53/55

     Wielkopolska

     • Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań

     Zachodniopomorskie

     • Al. Piastów 40A, Szczecin

     INFOLINIA

     +48 47 721 75 75

     WIĘCEJ INFORMACJI

     www.ua.gov.pl

     Video

     Photos (6)

     Display photo 1 in the gallery.Display photo 2 in the gallery.Display photo 3 in the gallery.Display photo 4 in the gallery.Display photo 5 in the gallery.Display photo 6 in the gallery.

     (Video) Casualties As Russia Strikes Kramatorsk, Zelensky Condemns Strike +More |Russian Invasion

     FAQs

     What is the website for Ukrainian refugees? ›

     Welcome to the Ukraine 'HELP' website page of UNHCR, the UN Refugee Agency. This page was created to provide useful information to individuals seeking information or support inside Ukraine.

     What is the USA program for Ukrainian refugees? ›

     Uniting for Ukraine provides a pathway for Ukrainian citizens and their immediate family members who are outside the United States to come to the United States and stay temporarily in a 2 year period of parole.

     How do I claim money for refugees in Ukraine? ›

     You can also speak to Citizens Advice Help to claim, tel: 0800 144 8444. The government has information including how to claim and how you're paid Universal Credit. You can watch a step-by-step guide on filling in the Universal Credit application form.

     How to sponsor a Ukrainian family in USA? ›

     How can Americans apply to sponsor Ukrainians? U.S.-based sponsors who are willing to house and financially support Ukrainian refugees must file a Declaration of Financial Support (Form I-134) with U.S. Citizenship and Immigration Services online for each individual seeking sponsorship.

     Can I host Ukrainian refugees in the United States? ›

     "It is totally possible for any U.S. citizen or permanent resident or anyone here in lawful immigration status to sponsor a Ukrainian refugee," said Bucin.

     Where can I apply for Ukrainian refugees? ›

     For starters, people seeking refugee status must typically get themselves to a UNHCR office to initiate an application. The UNHCR will then help direct them to a particular country that's ready and willing to accept them.

     How much money do Ukrainian refugees get in USA? ›

     The amount of the payment depends on the state in which the refugee resides. In 2023, the minimum will be $914 per month for a single person or $1,371 for a married couple.

     How much money do Ukrainian refugees get? ›

     On 18 March 2022, the government launched the 'Homes for Ukraine' scheme. Under the scheme, those who accommodate refugees of the conflict in Ukraine are given a monthly 'thank you' payment of £350.

     What benefits can Ukrainian refugees claim? ›

     Universal Credit – this could support you if you are on a low income, out of work or unable to work due to a health condition or disability. Housing Benefit – if you are aged over 66 and you live in rented accommodation, this can help you pay your rent if you're on a low income, or claiming benefits.

     Do you get 350 per person from Ukraine? ›

     If you're taking part in the Homes for Ukraine scheme as a sponsor, you can apply for an optional 'thank you' payment of £350 per month, for as long as the guest remains in your accommodation for up to 12 months. This payment will be tax free and should not affect your Council Tax status or entitlement to benefits.

     Do Ukrainian refugees pay for prescriptions? ›

     You may get free National Health Service ( NHS ) healthcare, such as to see a doctor or get hospital treatment. You'll also get: free prescriptions for medicine. free dental care for your teeth.

     How much do you get paid to take in a Ukrainian? ›

     Is the Government providing help? Yes. A £350 a month “thank you” will be paid by the Government to those who have taken in Ukrainian refugees.

     How much does it cost to sponsor an Ukrainian refugee? ›

     Funding support for sponsors

     Sponsors of people on the Homes for Ukraine scheme can receive a monthly payment of £350 for up to 12 months, paid in arrears, for as long as you are hosting your Ukrainian guests and that your accommodation has met the necessary standards.

     How much does it cost to sponsor a Ukrainian refugee? ›

     Refugee Sponsorship Program Guidelines

     Monthly Sponsorship cost: Singles: $110 (1.5 juta); Families: $190 (2.7 juta). NHRM accepts partial sponsorships (such as 50%) but requests a minimum commitment of 1 year if possible. Donations can be made monthly or as a lump sum for a longer period.

     How much money does a sponsor need to make? ›

     Income Requirement to Become a Sponsor

     You must meet certain income requirements to become a sponsor. The most common minimum financial requirement is an annual income of $22,000. This figure is calculated to be at least 125% above the Federal poverty level based on the ASPE.

     How much does it cost to sponsor a refugee? ›

     Under the U.S. State Department program, which will be called the Welcome Corps, groups of at least five people will be expected to raise a minimum of $2,275 per sponsored refugee to support them with housing and other basic needs for the first three months they are in the country.

     How can I house a Ukrainian refugee in us? ›

     At UkraineTakeShelter.com, you click a button labeled “to host refugees, click here,” and are prompted to create an account similar to an Airbnb account. Hosts do not have to list their precise location, just their nearest city and their contact information.

     Can I invite Ukrainian refugees to my home? ›

     Most people who reside legally in the United States — including green card holders and other immigrants — may apply to sponsor Ukrainian migrants, as long as they can prove they can financially support them. That could include providing room and board or direct payments to the refugees for necessary expenses.

     Can a Ukrainian refugee get a Social Security number? ›

     Ukrainians who have been granted humanitarian parole may be eligible to apply for a U.S. social security number.

     Will Ukraine refugees get money? ›

     Ukrainians will also be eligible for Housing Benefit, Pension Credit, Personal Independence Payment, Child Disability Living Allowance and Carers Allowance, and Attendance Allowance.

     How to get people from Ukraine to USA? ›

     If you are a Ukrainian who wants to travel to the United States on a nonimmigrant visa you should go to https://www.ustraveldocs.com/pl/en/nonimmigrant-visa: Demand is extremely high, availability is low, and wait times and processing times are likely to be very lengthy (some wait times are more than a year).

     How much is refugee cash assistance? ›

     All refugees arriving in the United States are entitled to 8 months of Refugee Cash Assistance (RCA) from the date of their U.S. arrival. The RCA amounts vary based on the size of the family: Single person ($230/month), Family of 2 ($363/Month), Family of 3 ($485/month), Family of 4 ($611/month), etc.

     Do refugees pay taxes? ›

     Over the first 20 years in the U.S., the average adult refugee pays taxes that exceed relocation costs and social benefits. Are refugees a burden on the taxpayer? New evidence suggests that, with a long enough perspective, the answer is no.

     What is the cash assistance program for immigrants? ›

     The Refugee Cash Assistance (RCA) program helps eligible refugees and other humanitarian immigrants by providing cash assistance for up to eight months from their arrival date in the United States (or from the date of their immigration status for asylees or victims of trafficking).

     How much does Ukrainian refugees pay to house? ›

     What is the Accommodation Recognition Payment? The Accommodation Recognition Payment (ARP) is a tax-free payment of €800 per month for each property used to provide accommodation to refugees from Ukraine. The payment increased to €800 per month from 1 December 2022.

     Can Ukrainian refugees travel for free? ›

     Who is eligible for free travel under the Ukrainian refugee free travel scheme? You'll be eligible for free travel if you're a Ukrainian that's arrived into the UK within the last 48 hours. How long is the Ukrainian refugee railway travel scheme valid for? The journey can be claimed within 48 hours of arrival.

     Do you get paid for hosting refugees? ›

     In recognition of their generosity, the government is providing a monthly payment of €800 for each property. This payment is paid per property, not for each person hosted.

     What can refugees claim? ›

     You might be entitled to benefits like:
     • Universal Credit - if you're unemployed, too ill to work or on a low wage.
     • Pension Credit - if you've reached State Pension age.
     • Housing Benefit - if you need help to pay rent and you've reached State Pension age or you're in temporary or supported housing.

     Can refugees apply for benefits? ›

     You can apply for universal credit if you have no money or a low income. Apply as soon as you get your refugee status. It takes at least 5 weeks to get your first universal credit payment. You need a national insurance number to claim benefits.

     Can refugees apply for social housing? ›

     Refugees. If you've been granted refugee status or humanitarian protection, there are not likely to be any immigration restrictions stopping you getting help to prevent or relieve homelessness. Use our Housing Options Finder tool to find the options that are right for you.

     What is the 500 million local authority housing fund? ›

     DLUHC is also launching a £500 million Local Authority Housing Fund, which will provide capital funding directly to English councils in areas that are facing the most significant housing pressures as a result of recent Ukrainian arrivals.

     Do you get paid for having a Ukraine family? ›

     Volunteers who host Ukrainians fleeing the Russian invasion receive £350 a month per family as a “thank you”, provided they don't charge rent. But hosts have argued that this money from the Government does not go far enough as energy and food bills continue to rise.

     What is the 350 refugee payment for? ›

     Brits offering homes to Ukrainian refugees through a new humanitarian route will receive a "thank you" payment of £350 per month, the Government has announced.

     Do Ukrainian refugees get free dental care? ›

     Dentistry services

     Ukrainian nationals can register with a dentist as either an NHS patient or a private patient. Find a dentist. If your guest is receiving Universal Credit they should let the practice know and register as an NHS patient. Check-ups and necessary treatments will be free.

     Do immigrants get free prescriptions? ›

     If you receive Aslyum Support from UK Visas and Immigration (UKVI), you're entitled to an HC2 certificate. This entitles you to: free NHS prescriptions. free NHS dental treatment.

     Do refugees get free prescriptions? ›

     Groups that are exempt from charge include: refugees (people who have been granted asylum, humanitarian protection or temporary protection under the immigration rules) and their dependants.

     How much do Ukrainians make a month? ›

     In 2021, the average salary in Ukraine is around 23,000 UAH (USD 845) per month. In this article, we'll cover everything you need to know about the average salary in Ukraine.
     ...
     3. Monthly Salary Data for Different Professions.
     ProfessionAverage Monthly Salary
     Sales Manager39,200 UAH
     Legal Assistant12,400 UAH
     18 more rows
     Jul 23, 2021

     How much cash can I bring to Ukraine? ›

     Yes, without a written declaration, you can cross the border with cash currency and bank metals in an amount/value that does not exceed the equivalent of 10,000 euros. Such rules apply to both Ukrainians and foreign citizens.

     How much does the average Ukrainian make a year? ›

     Ukraine Annual Household Income per Capita reached 2,145.028 USD in Dec 2020, compared with the previous value of 2,180.841 USD in Dec 2019. Ukraine Annual Household Income per Capita data is updated yearly, available from Dec 1999 to Dec 2020, with an averaged value of 1,583.275 USD.

     How much do you get to host a Ukrainian family? ›

     This is called the 'Homes for Ukraine' scheme. If you know who you want to host, they can apply to come to the UK. If you don't know who you want to host, you can sign up to be matched with one or more people. Your local council will give you a £350 'thank you payment' each month while you host someone.

     How long does it take to sponsor a Ukrainian family? ›

     Ukrainian people on this scheme have access to public funds during their time in NI, and at the end of their sponsorship will be able to rent a property. Although the need for initial sponsorship is six months, that is not a long time for the person(s) you are hosting to save money and secure other accommodation.

     Can Americans sponsor refugees? ›

     Groups of at least five individual American citizens or permanent resident adults will be able to apply to the Welcome Corps to privately sponsor the resettlement of refugees in the United States.

     How much does a sponsor cost? ›

     In general, a visa sponsorship costs approximately $4000 but may cost $8-9,000 if a company has more than fifty employees and 50% of those employees are foreign nationals.
     ...
     How Much Does It Cost to Sponsor a Visa?
     Visa/FormCost
     Fraud Prevention and Detection Fee$500
     4 more rows
     Nov 28, 2022

     How long are you financially responsible for someone you sponsor? ›

     An affidavit of support is a legally enforceable contract, and the sponsor's responsibility usually lasts until the family member or other individual either becomes a U.S. citizen, or is credited with 40 quarters of work (usually 10 years).

     What are the risks of sponsoring an immigrant? ›

     The Cons of Sponsoring an Immigrant
     • 1) It's a long-term obligation. An Affidavit of Support is – at its core – a legally binding contract. ...
     • 2) It can impact your financial situation. ...
     • 3) It comes with some risks and liabilities.

     How many years of tax returns are required for citizenship? ›

     Your tax returns are very important proof that you are eligible for naturalization. On the day of your interview, bring certified tax returns for the last 5 years (3 years if you are married to a U.S. citizen).

     How do I house an Ukrainian refugee in the US? ›

     At UkraineTakeShelter.com, you click a button labeled “to host refugees, click here,” and are prompted to create an account similar to an Airbnb account. Hosts do not have to list their precise location, just their nearest city and their contact information.

     How do I find Ukrainian refugees? ›

     1. Ukraine Take Shelter is a website that connects refugees with potential hosts.
     2. The website is available in more than a dozen languages.
     3. It's helped hundreds of refugees find matches.
     4. There are thousands of potential hosts signed up around the world.
     5. The website launched in early March.
     Mar 24, 2022

     How can I directly help Ukrainian refugees? ›

     Send donations to:
     1. Donate Now. More Ways To Give. Meet the Development and Mobilization Team.
     2. Support Ukraine.
     3. Co-Sponsorship.
     4. Corporate Giving Collective.
     5. Help Afghan Refugees and Allies.
     6. Help Afghan Refugees and Allies.

     How do we find Ukrainian refugees to sponsor? ›

     Finding a host / sponsor or refugee through matching sites

     Refugees At Home: Homes for Ukraine (refugeesathome.org) – submit a Guest Application using the link: https://rahhub.azurewebsites.net/registration/guestregistration.

     How much do you get to house a Ukrainian refugee? ›

     The government is enormously grateful to all those who have volunteered to share their home with Ukrainian people fleeing war. Government has announced today that the £350 'thank you' payments, will be extended from 12 months to a maximum duration of two years.

     How much does it cost to sponsor a refugee from Ukraine? ›

     Refugee Sponsorship Program Guidelines

     Monthly Sponsorship cost: Singles: $110 (1.5 juta); Families: $190 (2.7 juta). NHRM accepts partial sponsorships (such as 50%) but requests a minimum commitment of 1 year if possible. Donations can be made monthly or as a lump sum for a longer period.

     What to buy for Ukrainian refugees? ›

     As part of their emergency appeal to help the children of Ukraine, Save the Children is fundraising for immediate needs like food, water, hygiene kits, and clothing and shelter suitable for the freezing temperatures in the region.

     Can Ukrainian citizens travel to USA? ›

     The US Government provides the US B1/B2 Visa for travelers from Ukraine looking to travel for business, tourism, or medical reasons. Start the online process with iVisa. Our team of visa experts will help you throughout the process. Anybody can apply for the B1/B2 Visa without any issues through the iVisa page.

     Which countries are helping Ukrainian refugees? ›

     Railway companies in several European countries, including Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Lithuania, the Netherlands, Poland, Romania, Slovakia and Switzerland, allowed Ukrainian refugees to travel by train for free.

     Is there a payment for taking in Ukrainian refugees? ›

     The Accommodation Recognition Payment (ARP) is a tax-free payment of €800 per month for each property used to provide accommodation to refugees from Ukraine. The payment increased to €800 per month from 1 December 2022. The accommodation must be provided for at least 6 months and meet the required standards.

     Can I give a room to a Ukrainian refugee? ›

     You can also offer a room in your home to a refugee by registering at the Room For Refugees charity.

     Videos

     1. Fake news about Poland during Russian aggression on Ukraine
     (Michal Sadowski Travel)
     2. Ukraine War: Russian Shelling Destroys Kindergarten + More | The World Today
     (Channels Television)
     3. Inside liberated Kherson & the war's impact on Ukraine's children | Ukraine: The Latest | Podcast
     (The Telegraph)
     4. The Hidden Battle that Saved Ukraine
     (William Spaniel)
     5. Preparing for Global Challenges: In Conversation with Bill Gates
     (Lowy Institute)
     6. Infantry Fighting Vehicles in Ukraine - losses, lessons & will Western IFVs matter?
     (Perun)
     Top Articles
     Latest Posts
     Article information

     Author: Delena Feil

     Last Updated: 02/12/2023

     Views: 6142

     Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

     Reviews: 92% of readers found this page helpful

     Author information

     Name: Delena Feil

     Birthday: 1998-08-29

     Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

     Phone: +99513241752844

     Job: Design Supervisor

     Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

     Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.